Otomobilde stok yapanın yetki belgesi iptal edilecek

Volkan DEMİRKUŞAK

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Ta­şıtlarının Ticareti Hakkın­da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme­lik” Resmi Gazete’de yayım­lanarak yürürlüğe girdi. İlk tescil motorlu kara taşıtı ti­careti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stokların­da bulunmasına rağmen ta­şıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmele­ri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki bel­geleri iptal edilecek ve bu iş­letmelere bir yıl süreyle yet­ki belgesi verilmeyecek.

Düzenlemeyi değerlen­diren Otomotiv Distribü­törleri ve Mobilite Derne­ği (ODMD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Fırsatçıların ka­mu tarafından tespit edile­rek gerekli takiplerin yapıl­ması, ayrıştırılması ve tü­ketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden ya­nayız” ifadesini kullandı. ODMD Başkanı Bozkurt sı­fır araç satışına ilişkin ye­ni düzenleme konusunda açıklama yaptı. “Bu düzen­lemenin de bu anlamda ol­dukça caydırıcı ve ağır bir yaptırım olarak kamu yö­nünden yanlış uygulama­ların tespitine imkan tanı­yacağını umuyor ve tüketi­ci mağduriyetlerinin önüne geçmesi için olumlu karşı­lıyoruz.”

Bakanlığa ulaşan talepler üzerine düzenleme yapıldı

Bakanlıktan konuya iliş­kin yapılan açıklamada üre­tici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada dar­lık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engel­leyici faaliyetlerinin, Pera­kende Ticaretin Düzenlen­mesi Hakkında Kanun’da “stokçuluk” kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kay­dedildi: “İşletmelerin bu ya­sağa uyumu Bakanlığımız­ca yakından takip edilmek­te ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkın­da ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edil­mektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ti­caretiyle iştigal eden yetki­li bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtla­rına ulaşmasını zorlaştırı­cı birtakım faaliyetlerde bu­lunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sos­yal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta ge­rekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunul­maktadır.”

Bayiler ifşa edilecek

Açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir